1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Smútočný oznam

Smútočný oznam

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 30. septembra 2021 si Pán povolal k sebe sestru farárku Ľudmilu Veselú. rod. Plesníkovú. Narodila sa dňa 1. júna 1931 v Českom Tešíne. Slovom Božím vyučovala, napomínala a tešila  napred ako kaplánka v cirkevných zboroch v Liptovskom Mikuláši, v Tisovci v Nitre a v Žiline a ako farárka v Poprade – Matejovciach a v Bratislave. Jej manžel Daniel Štefan Veselý, evanjelický farár, teológ a historik, zomrel 21. septembra 2000, teda 21 rokov žila ako vdova v starostlivosti dcér Lýdie, Daniely, Kataríny Hudákovej s rodinou a Evy Kolesárovej s rodinou.

            Prosíme Pána života a smrti, nech posilňuje a teší celú smútiacu rodinu a všetkých, ktorí si na ses. farárku Veselú s láskou a vďačnosťou spomínajú. Najbližšej smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV:

Peter Mihoč, biskup VD
Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:

Ján Hroboň, biskup ZD
Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV:

Ivan  Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu

 

Posledná rozlúčka so zosnulou sestrou farárkou bude vo štvrtok 7. októbra 2021 o 14:00 v ev. a. v. chráme Božom v Martine. Spomienkové Služby Božie budú v sobotu, 9.10.2021 o 10:00 v evanjelickom a. v. kostole v Bratislave- Petržalke.

Zdieľať na sociálnych sieťach