1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Škola cirkevných hudobníkov ECAV na Slovensku 2022 – 2025

Škola cirkevných hudobníkov ECAV na Slovensku 2022 – 2025

Edukačno-misijné centrum ECAV a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie (VCHaH) ECAV na Slovensku otvárajú od septembra 2022 Školu cirkevných hudobníkov ECAV, ktorej cieľom je poskytnúť základné, systematické a kontinuálne hudobné vzdelávanie v oblasti hry na organe, dirigovania, zborového spevu a hymnológie. Cieľom je výchova a formovanie cirkevných hudobníkov, ktorí budú odborne rásť pod dohľadom skúsených odborníkov pre potreby bohoslužobného života ECAV.

Viac informácii na: https://docs.google.com/forms/d/1Bg3CVCt51fWeQUOJW04WDriNcyZMeyRANFQBuDWoags/viewform?fbclid=IwAR2CIbzcZal5c3mQJrQsIrZL_t4xjHG1e6yy_HHMNAPB_6bydCcFVTL-kpo&edit_requested=true

 

Zdieľať na sociálnych sieťach