1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Uvedenie nového nástroja v Modre-Kráľovej

Uvedenie nového nástroja v Modre-Kráľovej

Na 1. slávnosť veľkonočnú 17. apríla bol detským vystúpením v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uvedený nový hudobný nástroj – digitálne piano. Deti z detskej besiedky v počte 24 predniesli veľkonočné pásmo a zaspievali tri piesne v klavírnom sprievode Mgr. art Lýdie Cibulovej. Nové piano bolo zakúpené zo zbierky členov cirkevného zboru.

Projekt „Piano pre obnovu komunitného života“ bol uskutočnený aj vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie, a tiež vďaka dotácii Západného dištriktu ECAV na Slovensku na projekt „Hudobné umenie v Kráľovej“ za účelom výchovy mladých hudobníkov a realizácie vnútromisijných a bohoslužobných aktivít v chráme a aj mimo chrámu pre širokú verejnosť.

Sidonia Horňanová, ev.a.v. farárka Modrá-Kráľová

Zdieľať na sociálnych sieťach