1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Slávnosť v CZ Hodruša-Hámre dcérocirkev Kopanice

Slávnosť v CZ Hodruša-Hámre dcérocirkev Kopanice

V nedeľu 13.9.2020 sa v kopaničiarskom kostole Hodruša-Hámre konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 162. výročia posvätenia chrámu a slávnostne boli posvätené kalich, cimbórium (tanierovitá nádobka na uschovávanie hostie) a svietniky.
Cirkevný zbor administrujú manželia Jaroslav a Eunika Jurkovci z CZ Banskej Štiavnice.
Slávnostným kazateľom bol brat biskup Ján Hroboň, liturgovali manželia Jurkovci, sestra seniorka Katarína Zaťková HOS a celé zhromaždenie pozdravili – domáca sestra dozorkyňa Drahomíra Buštorová aj seniorálna dozorkyňa Miroslava Balková, a tiež brat dozorca z Banskej Štiavnice Slavomír Blahút. Do programu prispela svojou vlastnou básňou sestra Janka Bernáthová.
Z histórie cirkevného zboru sme sa dozvedeli, že už od roku 1528 začal z Banskej Štiavnice dochádzať do Hodruše evanjelický kazateľ. Koncom 16. storočia bola obec prevažne evanjelická.

Najsmutnejšie časy prežil hodrušský evanjelický zbor za účinkovania farára Filipa Kőbőrlinga a učiteľa Maurícia Hodegera. V roku 1673 do obce, v ktorej do tých čias nebolo nijakého rím. katolíckeho cirkevného života, zasiahla ruka banskoštiavnických jezuitov, ktorí prišli ničiť dielo reformácie a zmocniť sa evanjelického chrámu. Aj dcérocirkev Kopanice mala drevený kostol a zvonicu s tromi zvonmi. Obec bola čisto evanjelická, keďže nechceli prestúpiť na katolícku vieru, kostol im bol podpálený a dva veľké zvony boli odobrané. Zostal im len malý zvon – umieráčik z roku 1660. (na obrázku)
Cirkevný život však úplne nezanikol. Cirkevníci  boli nútení sa schádzať po domácnostiach a humnách.
V roku 1856 sa veriaci dohodli, že si postavia vlastný chrám na Kopaniciach, aby sa nemuseli stretávať po domoch a humnách. Cez zimu si nachystali kameň, pripravili 106 jedlí, 260 lát, 17000 šindľov, 6 hrubých dubov. Murárske práce boli dohodnuté na 781 zlatých v striebre. Základný kameň položili 26. apríla 1858, ako uvádza v hodrušskej kronike pán farár Pavel Gerengay, práce na kostole išli tak dobre, že už 1. augusta 1858 bol položený kríž na vežu. Po preložení pána farára do Bátoviec, 12. augusta 1858 prišiel mladý farár z Banskej Štiavnice Pavel Hečko, pri ktorom sa stavba dokončila. Posvätenie chrámu bolo 21. novembra 1858 seniorom Ondrejom Vengerickým. V tom čase mal kopanický ev. cirkevný zbor 140 duší.

V tomto roku 2020 bol kostol po požiari vymaľovaný, bola prevedená rekonštrukcia elektrického vedenia a v nedeľu 13. septembra sme si pripomenuli pamiatku jeho posvätenia.

Zdieľať na sociálnych sieťach