1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Služby Božie v Bratislave Dúbravke

Služby Božie v Bratislave Dúbravke

V nedeľu 12.3.2023 o 10.30h budú v CZ Bratislava Dúbravka služby Božie pri príležitosti 10. výročia založenia samostatného cirkevného zboru. Káže biskup ZD Ján Hroboň.

Prvé služby Božie v Bratislave Dúbravke sa konali 5. marca 1995. Predsedníctvo zboru napísalo pozvánku na tieto služby Božie, ktorú dúbravskí presbyteri poroznášali do poštových schránok podľa zoznamu členov Bratislavského  CZ v spádových oblastiach  Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Devínska Nová Ves, Stupava. Bolo to okolo 500 listov, tento počet  dával nádej, že by sa táto aktivita v Dúbravke mohla ujať. Pôvodná myšlienka bola priblížiť  slovo Božie obyvateľom  novovzniknutých sídlisk a uľahčiť starším ľuďom, aby nemuseli  cestovať do centra. Potešiteľné bolo, že  postupne začali prichádzať aj mladé rodiny s deťmi.
Začínalo sa s obavou ako ľudia príjmu priestor, ktorý im mal nahradiť kostol, keďže to bola obradná sieň, ktorá patrila mestskej časti Bratislava Dúbravka. Na prvom stretnutí sa  zišlo okolo 130 ľudí. V septembri 2001 bola zborom biskupov ECAV menovaná do  BaCZ za kaplánku  sestra  Jarmila Petrulová. V lete 2011 pozvanie za farára do CZ prijal brat Ján Hroboň.

Historickou udalosťou pre cirkevný zbor Bratislava Dúbravka v roku 2013 bolo jeho osamostatnenie uznesením konventu  –
10. 2. 2013. Bolo to zavŕšenie vývoja, kedy po 18-tich rokoch fungovania v rámci pôvodného bratislavského zboru dozrel čas na samostatnú existenciu. Hlavným dôvodom bola túžba dúbravských evanjelikov po plnohodnotnom zborovom živote, ktorého nevyhnutným predpokladom je aj vlastný zborový farár.

Zdieľať na sociálnych sieťach