1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Služby Božie v Hronseku

Služby Božie v Hronseku

V sobotu 13. júna 2020 sa naši veriaci stretli na službách Božích v artikulárnom kostole v Hronseku. Pôvodne sme plánovali v rámci podujatí Západného dištriku mať v tento deň Dištriktuálny deň v Leviciach v športovej hale. Keďže situácia s Koronavírusom nás donútila toto podujatie zrušiť, tešili sme sa aspoň menšiemu ale požehnanému stretnutiu v Hronseku.
Služby Božie boli online vysielane v RTVS :2. Pripravovali sme ich s duchovnými zo Zvolenského seniorátu. V programe vystúpil spevácky zbor Hosana z CZ Hronsek, sestra farárka Anna Jakušová porozprávala o histórii kostola. Zaznela aj pieseň Hojže, Bože a Krásna si moja otčina, ktoré nacvičili naši bratia farári a sólo spevom poslúžil Martin Žilinčík. Svetielkom Bohoslužieb bolo aj vystúpenie hudobnej skupiny Podľa Božej mapy, ktorú tvorí Roman Dovala a jeho dcéry Kristína a Klára. Zaspievali tri piesne z vlastnej tvorby.
Do programu bola zaradená aj spomienka na Andreja Sládkoviča. Jeho život a dielo nám priblížila Daniela Hroncová-Faklová a brat farár Jozef Pacek predniesol Sládkovičovú báseň.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave týchto slávnostných služieb Božích:

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV
Anna Jakušová, ev. a. v. farárka CZ Hronsek
Slávka Koštialová, ev. a. v. farárka CZ Banská Bystrica
Daniel Koštial, ev. a. v. farár CZ Banská Bystrica
Peter Kevický, ev. a. v. farár CZ Poniky
Daniel Duraj, ev. a. v. farár CZ Horná Mičiná
Jozef Pacek, ev. a. v. farár CZ Kremica
Roman Dovala, ev. a. v. farár CZ Badín
Branislav Kováč, ev. a. v. farár CZ Zvolenská Slatina
Ján Jakuš, ev. a. v. farár CZ Slovenská Ľupča
Ondrej Baranec, študent EBF UK Bratislava
Kristína Dovalová a Klára Dovalová
Martin Žilinčík

a
Daniela Hroncová Faklová
Spevokol Hosana CZ Hronsek

Program služieb Božích

Kázeň brata biskupa Jána Hroboňa

Archív RTVS

Zdieľať na sociálnych sieťach