1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Slávnostný Úvod dozorkyňe Renáty Vinczeovej v Nitre

Slávnostný Úvod dozorkyňe Renáty Vinczeovej v Nitre

Ako zlatá niť sa Bibliou tiahnu príbehy rozličných ľudí, ktorí boli povolaní do služby Bohu v starozmulvnom Izraeli alebo Ježišovi Kristovi v novozmluvnej cirkvi. Byť povolaný do služby je dobrodružné, krásne a často prekvapivé. Podobné volanie prijali aj dvaja staro-noví pracovníci z radov laikov, aby ešte aktívnejšie pracovali na Pánovej vinici.

Dňa 20. júna 2020 sa o 9:00 v Evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre, konali slávnostné Služby Božie spojené s uvedením do úradu dozorkyne Západného dištriktu Renáty Vinczeovej a dozorcu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Štefana Bosáka.

Príhovor k uvedeniu novej dištriktuálnej dozorkyne ZD predniesol generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Ako základ vybral biblický text Pavlovho posolstva z prvého listu Timoteovi, z piatej kapitoly: „Zaprisahávam ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachovával bez predsudku a nič nerobil z náklonnosti voči niekomu. Unáhlene na nikoho neklaď ruky, nepodieľaj sa na hriechoch iných ľudí.“

Pred 20.timi rokmi sa stala zborovou dozorkyňou a jej cesta k postu dištriktuálnej dozorkyne bola plynulá, očakávaná a naplnená ochotou prijať ďalšiu službu, ďalšie povinnosti. Generálny biskup spomenul, ako vníma osobu sestry Vinczeovej: „Ako človeka, ktorý má úprimne rád nášho Pána Ježiša Krista, ako človeka, ktorý zdieľa zdravú luteránsku vieru od koreňov, ako ženu, ktorá nám vždy ukázala, že je najmúdrejšia a najpracovitejšia z nás. Ako človeka so vzácnymi manažérskymi schopnosťami, ako kresťana, ktorého si spontánne, jednomyseľne a prirodzene vyvolil Západný dištrikt do úradu dištriktuálnej dozorkyne.“ Po zložení sľubu novej dištriktuálnej dozorkyne ZD, nasledoval úvod nového dozorcu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

Ján Hroboň, biskup ZD sa prihovoril Štefanovi Bosákovi. Vyjadril vďačnosť voči Pánu Bohu za jeho rozhodnutie, za jeho rodinu, ktorá ho podporuje a tiež za duchovnú rodinu v rámci DNS. „Od prvého momentu tohto vzácneho sobotného rána sme tu v Nitre cítili priateľstvo, prijatie a radosť. A tebe želám, aby si to cítil aj vo svojej funkcii, aby si zažíval peknú a láskavú cirkev. A tiež aby si vo svojej službe prinášal právo a spravodlivosť, nech Ti v tom Pán Boh pomáha.“

V závere slávnosti predstavili aj nový erb Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku. Uvedenie erbu vykonal predseda heraldickej komisie Ladislav Vrtel.

Po Službách Božích pokračoval program zasadnutím seniorátneho konventu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Ten sa konal ako prvý po koronakríze v rámci všetkých seniorátov ECAV na Slovensku.

Jana Nunvářová

Zdieľať na sociálnych sieťach