1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. Teologická konferencia 2021

Teologická konferencia 2021

ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných pozýva na Teologickú konferenciu 2021, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 27. októbra 2021 v hoteli Satel v Poprade. Vracajúc sa k minulému roku – roku 490. výročia prečítania Augsburského vyznania cisárovi Karolovi V. sa na teologickej konferencii chceme venovať nielen tomuto vyznaniu, ale aj dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“, ktorý bol z angličtiny preložený do slovenčiny a koncom roku 2019 zadarmo zaslaný do všetkých cirkevných zborov a katolíckych farností. Keďže tento dokument má ekumenický charakter a jeho prekladateľská skupina mala tiež ekumenické zloženie, bude aj teologická konferencia ekumenická a tak ako za rečnícky pult, aj do auditória pozývame tentokrát nielen kňazov našej, ale aj Rímskokatolíckej cirkvi. Okrem prednášok pripravujeme aj niekoľko workshopov, na ktorých budeme môcť v zmiešaných skupinách spolu hovoriť o otázkach dokumentu, či praktického ekumenického života.

Pozvánka TK

Témou teologickej konferencie 2021 bude: EKUMENICKÝ POHĽAD NA REFORMÁCIU a bude sa niesť v duchu biblických slov:
„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania.“ Ef 4, 4
„To, čo nás spája je väčšie než to, čo nás rozdeľuje.“ Ján XXIII.

Pozvanie za rečnícky pult prijali Prof. Dr. Theodor Dieter, ktorý sa významným dielom podieľal na príprave dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“ a svojou prednáškou otvorí teologickú konferenciu.

Z RKC bude prednášať Prof. Dr. Ľubomír Žák z Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme.

Na tému Augsburského vyznania budú prednášať Prof. Dr. Theodor Dieter a prof. PhDr. Michal Valčo, PhD..

Ordinačné jubileá si spoločne pripomenieme v programe konferencie v utorok 26. októbra večer. Súčasťou konferencie bude aj voľná diskusia so Zborom biskupov na aktuálne témy cirkvi. Chceli by sme si tak vynahradiť možnosť spoločnej diskusie, ktorá nám bola pre pandémiu koronavírusu už dvakrát odopretá pri tradičnej májovej Všeobecnej pastorálnej konferencii.

Prihlásiť sa môžete písomne na adrese Generálneho biskupského úradu alebo na webovej stránke www.ecav.sk. Prihlasovať sa treba najneskôr do 18. októbra 2021 a vo Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy a o všetku ponúkanú stravu. Účastnícky poplatok je 20,-€. Tak ako po iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt partnera/partnerky je 100,-€.

Informácie na: www.ecav.sk
skoly@ecav.sk; tel.:0918828009; 0918828010

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ:
SK61 0200 0000 0000 0044 3012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314

Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradíme v zmysle CPP.
Aj keď je možné, že kvôli pandémii koronavírusu budeme musieť teologickú konferenciu napokon odložiť, zatiaľ ju pripravujeme v nádeji, že sa s Božou pomocou bude môcť uskutočniť. Srdečne Vás preto už teraz pozývame a prosíme, aby ste sa v prípade záujmu prihlásili do 18. októbra.

Prihláška TK_2021.docx

Zdieľať na sociálnych sieťach