1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Pozvánky
  6. /
  7. ŠTVRTÝ MODUL ZO SÉRIE WEBINÁROV – POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

ŠTVRTÝ MODUL ZO SÉRIE WEBINÁROV – POMÁHAJME SI NAVZÁJOM

Pozývame vás na posledný modul webinárov pre pomáhajúce profesie – pracovníci v cirkevných zboroch /vedúci, ktorí sa venujú aktivitám s mládežou, rodinami, seniormi/-zameranú na porozumenie komunikácie v online prostredí a oboznámenie sa s intervenciami vhodnými pre online prostredie.

„Intervencie redukujúce stres s rôznymi cieľovými skupinami v čase pandémie.“

Webinár bude prebiehať v stredu v stredu, 16. júna 2021 o 18.30h  – ONLINE ZOOM

Ak pracujete ako pomáhajúci profesionál (psychológ, kouč, mediátor, sociálny pracovník) je v súčasnom období vašou úlohou posilňovať klientov v tom, aby čo najsamostatnejšie zvládali napätie, neistotu a stres spojený s aktuálnou krízou. Modul vám ponúkne praktické techniky a metódy, ktoré môžete efektívne začleniť do vášho repertoára intervencií. Počas tréningu vám predstavíme odporúčané postupy pri redukcii a zvládaní stresu. Intervencie, ktoré prinesieme sa dajú aplikovať online, ale aj v reálnom kontakte s klientom.

Ak máte  záujem,  prihláste sa na riaditel@zdecav.sk

Webináre – Pomáhajme si navzájom online

Zdieľať na sociálnych sieťach