1. Úvod
 2. /
 3. Spravodajstvo
 4. /
 5. Pozvánky
 6. /
 7. Výzvy na podporu rozličných projektov

Výzvy na podporu rozličných projektov

Dávame do pozornosti našu sekciu DOTÁCIE a GRANTY, kde nájdete VÝZVY

Najnovšia:

VÝZVA – VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME (2021)

Reťazec Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje výzvu, ktorá podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry.

Uzávierka: 2. 5. 202

Podporované oblasti:

 1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života
 2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
 3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov
 4. Covid – projekty zamerané na zabezpečenie bezpečného fungovania v komunitách

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

a) Mimovládne organizácie:

 • nadácie
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • neinvestičné fondy
 • účelové zariadenia cirkví
 • Červený kríž

b) Miestna samospráva:

 • mestá, obce

c) Štátne školy

d) Iné rozpočtové a príspevkové organizácie

Projekty zapojené do hlasovania získajú granty podľa umiestnenia v hlasovaní zákazníkov v danom regióne v nasledovnej výške:

 1. miesto: 1 300 eur,
 2. miesto: 600 eur,
 3. miesto: 300 eur.


Viac informácií

„Vy rozhodujete, my pomáhame“ – 9. edícia programu Nadácie Tesco

https://tesco.sk/pomahame/downloads/

 

Zdieľať na sociálnych sieťach