1. Úvod
  2. /
  3. Vzdelávanie
  4. /
  5. Starnutie ako novodobé tabu

Starnutie ako novodobé tabu

Téma:               Starnutie ako novodobé tabu
Starý človek je vo všeobecnosti odsunutý na okraj spoločnosti – dôvody sú rôzne. Pandémia spôsobila, že sa začalo viac hovoriť o zraniteľnosti seniorov a dala viac do popredia starších ľudí ako zraniteľných a znevýhodnených, čo je veľmi dobré, ale keď sa všetko dostane relatívne do normálu, ako ich budeme vnímať? Webinár upozorní na potreby starnúceho človeka, ale i na to, že každý z nás sa, ak Pán Boh dá, budeme musieť vyrovnávať so starnutím.

Termín:           17.2.2021
Čas:                 od 18.00h do 19.30h
Trvanie:          1,5 hod.
Lektor:            Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Referát zborovej diakonie
Cena:               bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

Obsah stretnutia:

  • Starnutie ako tabu – dôvody
  • Zmeny a vplyvy pri starnutí
  • Stereotypy, ktoré treba zbúrať
  • Pomoc seniorom v čase pandémie

Lektor
Mgr. Katarína Šoltésová, PhD.
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Referát zborovej diakonie

Študovala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a v rámci svojho doktorandského štúdia strávila šesť mesiacov na The Lutheran School of Theology at Chicago. Na doktorandskom štúdiu sa primárne venovala vývoju zástupného utrpenia v Starej zmluve, ktoré vrcholí v piesňach Ebed JHVH a presahuje až do intertestamentárnej literatúry a Novej zmluvy. Štúdium zakončila v roku 2012 doktorátom. Osem rokov pracuje na Ústredí Evanjelickej diakonie v Bratislave ako vedúca referátu/úseku Zborovej diakonie a päť rokov ako vedúca referátu/úseku Medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí. Absolvovala viaceré školenia týkajúce sa komunikácie a dobrovoľníctva.

Ak máte o online webinár záujem, potom sa prihláste do 10.2.2021 na riaditel@zdecav.sk, uveďte cirkevný zbor ZD  ECAV  v ktorom pôsobíte, kde ste prihlásený ako člen/členka.
Následne prihláseným pošleme informácie, 2-3 dni pred začiatkom online webinára,  s pripojením /link na ZOOM, kde bude online webinár prebiehať v stanovenom termíne a čase.
Veríme, že spoločne aj v novom roku dokážeme prekonávať prekážky a  čeliť novým výzvam v tomto náročnom období.

Zdieľať na sociálnych sieťach