1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Zo života ZD ECAV
  6. /
  7. Zasadal školský výbor ZD ECAV

Zasadal školský výbor ZD ECAV

Dňa 14.9.2021 sa v priestoroch Biskupského úradu ZD ECAV vo Zvolene konalo zasadnutie školského výboru ZD ECAV na Slovensku. Ústrednou témou stretnutia bola príprava školských dekanov na hospitácie vyučujúcich náboženskej výchovy.  Tému hospitácií vopred podrobne spracoval predseda Školského výboru ZD ECAV na Slovensku Mgr. Peter Weiss.  Na stretnutí mali prítomní možnosť zúčastniť sa otvorenej hodiny Náboženskej výchovy, ktorú prezentovala školská dekanka MYS Mgr. Lenka Sedláčková. Následne nasledoval rozbor hodiny a pohospitačný rozhovor.  Školské dekanky boli motivované  a povzbudené k vykonávaniu hospitácií, ktoré majú v prvom rade povzbudiť a poukázať  vyučujúcim náboženskej výchovy čo robia dobre, ale tiež poukázať na to, čo sa dá ešte zlepšiť. Školské dekanky sa rozchádzali do svojich seniorátov povzbudené ku svedomitému vykonávaniu svojich úloh.

                        Hana Peničková, školská dekanka HOS

Zdieľať na sociálnych sieťach