V našej sekcii Dotácie a granty pribudla nová výzva
NA PODPORU V OBLASTI INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ.

Je určená aj pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou subjektivitou.

viac na: https://www.zdecav.sk/dotacie-granty/vyzva-na-podporu-v-oblasti-informacno-komunikacnych-technologii/

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Zdieľať na sociálnych sieťach