Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zo života ZD ECAV - archív

Zo života ZD 2018

Informácia zo zasadnutia DP ZD ECAV

Foto DP1.jpg


Dištriktuálne presbyterstvo sa zišlo na svoje tretie tohtoročné pracovné zasadnutie dňa 20.6.2018 na BÚ ZD vo Zvolene, kde okrem iných bodov programu bolo potrebné sčítať a vyhlásiť výsledky v ...viac...


 

Slávnostné služby Božie a prehliadka spevokolov Myjavského seniorátu

Snímka cintorín.PNG


V nedeľu 10. júna sme v evanjelickom chráme Božom na slávnostných službách Božích poďakovali Pánu Bohu za život a dielo brezovského rodáka, biskupa, historika, sociológa doktora Štefana Samuela ...viac...


 

Spomienkové služby Božie v Ilave

VD 1.jpg


Na sviatok Svätej Trojice 27. mája 2018 sa v Ilave konali už tradičné spomienkové služby Božie pri 56. výročí súdnych procesov s evanjelickými farármi a biskupmi. Božím slovom sa veriacim pri ...viac...


 

IV. ročník Bienále amatérskej fotografie

Lieskove_Holly_pozvanka (2).jpg


CZ Moravské Lieskové Vás srdečne pozýva na vyhodnotenie IV. ročníka Bienále amatérskej fotografie, ktoré sa uskutoční 22.6.2018 / v piatok /  v priestoroch OcÚ Moravské Lieskové so začiatkom o ...viac...


 

Posvätili farskú budovu po jej generálnej oprave

Petrovec 1.jpg

 
„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu!“ Pán Boh nám neprestajne preukazuje zo svojej štedrosti a v daroch ducha a tela nás deň, čo deň vedie bližšie k bránam ...viac...


 

15 rokov služby SED Hontianske Moravce

SED 2018.jpg


V Ev a. v. chráme v Hontianskych Moravciach sa 8. mája 2018 uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 15. výročia založenia Strediska evanjelickej diakonie Hontianske Moravce. Kázň ...viac...


 

ZO ZASADNUTIA VÝBORU MISIE ZD ECAV

VM 1.jpg


Zasadnutie výboru misie  ZD ECAV,  ktoré sa konalo 30.4.2018 na Biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene  otvorila sestra predsedníčka VM ZD Andrea Valentová , keď privítala prítomných predsedov V ...viac...


 

Posviacka organa v CZ Horné Zelenice

Organ 1.jpg


4. nedeľu po Veľkej noci – nedeľu Cantate 29.4.2018 sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné bohoslužby s posviackou zreštaurovaného organu. Tento kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry f ...viac...


 

Kandidačná porada na funkciu člena predsedníctva ZD ECAV – dištriktuálneho biskupa

ERB ZD ECAV fotka.jpg


Na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV sa konala dňa 23.4. 2018 kandidačná porada predsedníctiev seniorátov ZD ECAV. Úlohou tejto porady bolo zostaviť kandidátku na funkciu člena predsed ...viac...


 

Zo zasadnutia Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

ŠV1.jpg


  Jeho členovia sa stretli 18. apríla 2018 v zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku /ZD ECAV/, aby sa oboznámili s aktuálnymi záležitosťami ohľadom vyučovania nábož ...viac...


 

Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

Foto1.jpg


Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku, bola do úradu v evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Pukanci, v nedeľu 8. apríla 2018, slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková. Sláv ...viac...


 

Hosana – Ukrižuj ho!

Foto POLTÁR.jpg


„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom...“ S nadšením a s veľkou radosťou vítali v Jeruzaleme pred veľkonočnými slávnosťami Pána Ježiša.  Pri čítaní pašií na Kvetnú nedeľu sme však ...viac...


 

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV na Slovensku Kremnica

Foto 2.jpg


CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom dňa 1.3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitie ...viac...


 

Vzdelávací program ZD ECAV

DSC02573 (198x132).jpg


V dňoch 22. – 24. februára 2018 sa v Žiline uskutočnil tretí, a zároveň záverečný blok Vzdelávacieho programu ZD ECAV na Slovensku 2017 – 2018 na tému „Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďm ...viac...


 

2. Evanjelický ples Myjavského seniorátu

mys-213.jpg


Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli opäť zúčastniť v poradí už 2. Evanjelického plesu Myjavského seniorátu, ktorý sa konal dňa 9. februára 2018 v Bukovci.
...viac...


 

Slávnostné služby Božie v Hnúšti

Fotka 2.png

 
V poslednú nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom, dňa 21.1.2018 sa uskutočnili slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti v rámci ktorých si cirkevný zbor pripomenul život ...viac...


 

Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách

DSC02495 (1280x853).jpg

 
V dňoch 11. – 13. januára 2018 sa vďaka finančnej podpore z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM) a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku konal v ...viac...


 

Zo života ZD 2017

Adventná SPK Zvolenského seniorátu v CZ Hrochoť

SPK 2.jpg


Dňa 11.12.2017 sa na pôde nášho Cirkevného zboru Hrochoť, konala seniorálna pastorálna konferencia Zvolenského seniorátu. Privítali sme dôstojného brata biskupa Západného dištriktu Mgr. Milan ...viac...


 

Stretnutie duchovných správcov ZD ECAV vo Zvolene

Spirituáli1.jpg

 

Dňa 4.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie duchovných správcov ZD ECAV spolu s bratom biskupom Mgr. Milanom Krivdom na biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene. V úvode privítal brat biskup ...viac...


 

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD ECAV vo Zvolene

Kapláni.jpg


 
Vo štvrtok dňa 30. novembra  2017 sa na Biskupskom úrade Západného dištriktu  /ZD/ konalo stretnutie brata biskupa  ZD Mgr. Milana Krivdu s kaplánmi slúžiacimi v ZD. V hustom snežení ...viac...


 

Zo zasadnutia výboru misie ZD ECAV vo Zvolene

FOTO VM 1.jpg


V pondelok 27.11.2017 sa konalo na Biskupskom úrade Západného dištriktu  vo Zvolene  pracovné zasadnutie Výboru misie ZD ECAV pod vedením predsedníčky výboru misie ZD Andrei  Valentovej. Zúča ...viac...


 

Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách

erb.jpg

Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vďaka finančnej podpore z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM) a Fondu vzdelávania ECAV na Slov ...viac...


 

Zo zasadnutia Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

ŠV.jpg


Na svojom prvom zasadnutí v školskom roku 2017/18 sa stretol Školský výbor Západného dištriktu ECAV na Slovensku v zasadačke Biskupského úradu ZD ECAV vo Zvolene 15.11.2017. Po úvodnej pobožn ...viac...


 

Z FESTIVALU CHRÁMOVEJ PIESNE ZD ECAV VO ZVOLENE

Plakety.jpg


Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnil už druhý ročník Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV v kostole Svätej Trojice vo Zvolene. Bolo to pri príležitosti 500. výročia reformácie.Na začiatku tohto p ...viac...


 

90. výročie posvätenia chrámu Božieho v Pliešovciach

Foto 1.jpg


V 19. nedeľu po Svätej Trojici 22.októbra 2017 sme v Pliešovciach oslavovali. Pripomínali sme si 90. výročie posvätenia chrámu Božieho. Celá nedeľa sa niesla v slávnostnom duchu a oslavu „nar ...viac...


 

Kniha Záhoria 2016 - Púť, hľa, dlhá...

Púť.jpg


Kniha Púť, hľa, dlhá... s podtitulom dejiny evanjelického  a.v.  cirkevného zboru  v Moravskom  Lieskovom, ktorá prispela aj k podrobnejšiemu zmapovaniu bohatých dejín  obce,  zaznamenala okr ...viac...


 

Pohrebná rozlúčka so sestrou Oľgou Slančíkovou

parte_slancikova.jpg

S vďakou Pánu Bohu za požehnaný život, so zármutkom, ale aj s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že Pán života a smrti povolal dňa 6. septembra 2017 z tejto časnosti našu drahú a milovanú mamu, starú m ...viac...


 

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku 2017

Fut 1m.jpg


V prvý septembrový deň – v   sobotu 1.9.2017 sa v CZ ECAV  Krupina konal v poradí už 10.ročník Futbalového turnaja o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Minuloročné prvenstvo obhájili opäť  f ...viac...


 

Najstaršia členka CZ v Kremnici oslávila 106 rokov

Ilka 1.jpg


Tohto krásneho veku sa v auguste dožila pani Helena Majerová – teta Ilka (tak ju v Kremnici všetci volajú) najstaršia obyvateľka Kremnice, najstaršia členka CZ ECAV na Slovensku v Kremnici, na ...viac...


 

Pozvánka na slávnostné predstavenie publikácie

ML.jpg

Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové Vás srdečne pozýva na slávnostnú prezentáciu Fotozborníka I. až III. bienále amatérskej fotografie - memoriál Jozefa Hollého.Prezentácia publikácie sa uskutoční v ...viac...


 

Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku

BR1..jpg


V malebnom prostredí kopaničiarskeho regiónu na zrúcaninách hradu Branč, v organizačnom zastrešení Západného dištriktu ECAV na Slovensku, Myjavského seniorátu a CZ Sobotište, sa 5. júla 2017 ...viac...


 

Misijne SB na MFF Myjava 2017

Trn3.jpg


„Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu.“Kazateľ 3,1
Takto znel text kázne, ktorú sme si mohli vypočuť na misijných službách Božích, ktoré boli súčasťou Medzináro ...viac...


 

36.nemecký evanjelický Kirchentag Berlín – Wittenberg 2017

K1.jpg


36. nemecký evanjelický Kirchentag Berlín - Wittenberg sa konal v dňoch 24. až 28. mája 2017. Téma Kirchentagu bola "Ty ma vidíš" (1.M 16,13)
Zúčastnili sa na ňom viacerí slovenskí eva ...viac...


 

Z rokovania konventu ZD ECAV v CZ Krupine

DK1.jpg


Výročný konvent ZD ECAV za uplynulý rok 2016 sa uskutočnil  v sobotu 20.5.2017 v evanjelickom chráme Božom v CZ Krupine, kde prítomných konventuálov privítala sestra Miroslava Balková - senio ...viac...


 

Výnimočná udalosť v Lišove

VU1.jpg


Dňa 29. apríla 2017 sa konali slávnostné služby Božie v našom cirkevnom zbore na ktoré sme sa zvlášť tešili. Na týchto službách Božích bola uvedená do života kniha autorov Anny Ľuptákovej a M ...viac...


 

Stretnutie rodín Hontianskeho seniorátu v Teranoch

SR2.jpg


V prvú nedeľu po Veľkej noci 23.apriIa 2017 o 15 hodine sa stretli v Teranoch rodiny z Hontianskeho seniorátu. Stretnutie rodín moderovala sestra seniorálna dozorkyňa Miroslava Balková. Príto ...viac...


 

Zo zasadnutia VM ZD ECAV

VM2.jpg

 
V pondelok  24. 4. 2017 sa na biskupskom úrade ZD ECAV vo Zvolene konalo pracovné zasadnutie Výboru misie ZD ECAV. Pracovnú poradu otvorila sestra predsedníčka VM  ZD  Andrea Valentová priv ...viac...


 

Sedem slov na kríži vo Zvolene 9.4.2017

Plagát ZVolen.jpg

Pozývame Vás na Kvetnú nedeľu 9.4.2017 o 18.00 hod. do Evanjelického chrámu Božieho vo Zvolene. Viac na plagáte.
Lívia Mojzsisová, námestná farárka, CZ ECAV Zvolen | 4.4.2017

 
...viac...


 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 29. marca 2017

i_4351617[1].jpg

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 29. marca 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspievaním piesn ...viac...


 

Konfivíkendovka MYS

K1.jpg


Dňa 10. – 12.marca 2017 sa konfirmandi z celého Myjavského seniorátu opäť po roku stretli vo Veľkom Slavkove. Cesta vlakom bola dlhá a náročná, ale pohľad po vystúpení z vlaku na štíty našich ...viac...


 

Pozvánka na „Kurz cirkevných hudobníkov“

Kurz cirkevných hudobníko


Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na trojdňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“. Témy prednášok a praktických cvičení pre kantorov: Liturgická hra n ...viac...


 

Rokovanie dištriktuálneho školského výboru

ŠV1.jpg


Členovia Školského výboru Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa na pôde Biskupského úradu vo Zvolene stretli 8.3.2017 na svojom pravidelnom predjarnom ...viac...


 

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 167.výročia narodenia T.G.Masaryka

MK a PK m.jpg


Cirkev Československá husitská / CČSH / v rámci projektu „Naša a európska spoločnosť“ uskutočnila 6.3. 2017 pod záštitou  predsedu poslaneckej snemovne  Českej republiky /ČR/  pána Jana  Hamá ...viac...


 

70. výročie založenia Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe

Foto1.jpg

   
V sobotu a nedeľu 25. a 26. februára 2017 si Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe pripomenul 70. výročia založenia cirkevného zboru. Slávnosti sa konali v Chráme sv. Michala v ...viac...


 

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia Banská Bystrica

         Západný dištrikt ECAV na Slovensku v zastúpení dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska  v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štát ...viac...


 

VÝBEROVÉ KONANIE: Riaditeľ Evanjelického gymnázia Tisovec

 Západný dištrikt ECAV so sídlom vo Zvolene v zastúpení dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda a zástupca dištriktuálneho dozorcu PaedDr. Slavomír Hanuska v zmysle § 4) zákona č. 596/2003 Z. z. o štát ...viac...


 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV na Slovensku 25. januára 2017

erb

 

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 25. januára 2017 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska. ...viac...


 

Oznámenie o výsledku volieb

Dozorca ZD.jpeg

Oznámenie o výsledku hlasovania vo voľbách na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
 

viac...


 

Autobusový zájazd na 36. Nemecký Evanjelický Kirchentag

DEKT36_Onlinebanner_728x90.gif


Prihláška na 36. Nemecký Evanjelický 
Kirchentag Berlín - Wittenberg
24. - 28. mája 2017 /streda - nedeľa /
 
Prihlásiť sa môžu všetci členovia ECAV zo Západného diš ...viac...


 

Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

P2.jpg

 
 Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročného brata dozorcu Pavla ...viac...


 

Zo života ZD 2014

Bratstvo Zvolenského seniorátu vo Zvolene

Biskup.jpg

 V pondelok 1. decembra t. r. sa stretli kňazi Zvolenského seniorátu na pravidelnej Seniorálnej pastorálnej konferencii. Stretnutie sa konalo v cirkevnom zbore vo Zvolene. Možno výnimočnejšie bolo prá ...viac...


 

Stretnutie hontianskych duchovných

Duchovní HOS.jpg

Dňa 15.12.2014 sa v Banskej Štiavnici stretli duchovní hontianskeho seniorátu
nasvojej SPK. Pozvaný bol aj dôstojný brat dištriktuálny biskup Milan Krivda. Stretnutie sa začalo v chráme Božom pob ...viac...


 

V Hontianskej Vrbici zasadili Strom reformácie.

Vrbica biskup.jpg


Stalo sa tak v 1. adventnú nedeľu 30.11. v rámci spomienkových služieb Božích k 60. výročiu vzniku samostatného cirkevného zboru. Hontianskovrbický zbor teda patrí k tým mladším v rámci našej ...viac...


 

Večera vďakyvzdania na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Tisovec 01.jpg

V tisovskej reštaurácii Centrál sa 27. novembra 2014 na slávnostnej večeri stretli pozvaní hostia, učitelia a zamestnanci školy, aby si  pripomenuli štátny sviatok svojich amerických kolegov - Deň vďa ...viac...


 

Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí

EBF.jpg

Víkendové stretnutie druhákov na EBF UK
Keď niekomu, kto nie je z fakulty alebo na nej neštudoval, spomenieme skratku KDS, väčšinou sa stretávame s tým, že ľudia ju nepoznajú         a absolútn ...viac...


 

210. výročie položenie základného kameňa Evanjelického a.v. kostola v Hnúšti

Biskup.jpg

       
V 23. nedeľu po Svätej Trojici 23.novembra 2014 si náš cirkevný zbor pripomenul  206. výročie pamiatky posvätenia chrámu a pri tej príležitosti si spomenul  na 210. výročie položenia zá ...viac...


 

Kázňové prípravky Západného dištriktu ECAV

Prednášajúci.jpg

  
V piatok 21.novembra 2014 mali duchovní pôsobiaci v cirkevných zboroch a v cirkevných školách na území Západného dištriktu, ako aj duchovní na dôchodku možnosť zúčastniť sa na kázňových prí ...viac...


 

„Život, viera, umenie“ v Kremnici

Kremnica.jpg


16. novembra popoludní zaplnilo viac ako sto ľudí Evanjelický chrám Boží v Kremnici. Nielen evanjelici, ale vôbec obyvatelia Kremnice sa stretli na prezentácii publikácie Život, viera, umenie ...viac...


 

Stretnutie kaplánov s biskupom ZD ECAV

011.JPG

Dňa 12. novembra 2014 sa v budove BÚ ZD stretlo 7 kaplánov Západného dištriktu so svojím dištriktuálnym biskupom Mgr. Milanom Krivdom.
Po milom privítaní  sme začali krátkou pobožnosťou, ktorú ...viac...


 

Festival chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku pri príležitosti 200. narodenia Ľudovíta Štúra

P. lúč.jpg

V sobotu 8. 11. 2014 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil nultý ročník festivalu chrámovej piesne ZD ECAV na Slovensku. Bol venovaný  blížiacemu sa 200. výročiu narodenia Ľud ...viac...


 

Návšteva predstaviteľov evanjelickej cirkvi z Maďarska na BÚ ZD ECAV

DSC_0003.JPG


Dňa 4. novembra 2014 navštívili predstavitelia evanjelickej cirkvi
z Maďarska  na čele s biskupom  Jánosom Szemereijom  
Biskupský úrad Západného dištriktu  vo Zvolene. 
Cieľom ...viac...


 

Futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu ECAV

P9061629.JPG


Dňa 6. septembra 2014 sa konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu v Rimavskom senioráte na pôde CZ Rimavská Sobota v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zl ...viac...


 

Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 4.7. - 5.7.2014

P1070350.JPG

Branč:  V sobotu 5. júla 2014 – Slávnostnými evanjelickými službami Božími na hrade  Branč v okrese Senica sa uskutočnil Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV  venovaný  pamiatke vierozvestcov Cy ...viac...


 

Z rokovania konventu ZD ECAV v Málinci 17.5.2014

P5170541.jpg

Tohoročný konvent Západného dištriktu sa uskutočnil v sobotu 17.mája 2014 v evanjelickom chráme Božom v Málinci v Novohradskom senioráte. Úvodnou pobožnosťou poslúžil brat senior Dunajsko- nitrianskeh ...viac...


 

Kázňové prípravky k pôstu a k Veľkej noci 28.2.2014 Zvolen

Kaznovky1.jpg


 V piatok 28.2.2014 sa v zborovej miestnosti CZ vo Zvolene zišlo 50 duchovných vrátane prednášajúcich na kázňových prípravkách  k pôstu a k Veľkej noci. Stretnutie otvoril biskup Západného diš ...viac...


 

Zo života ZD 2015

Mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou – CZ Turá Lúka 2015

VP Ivetka.jpg


 

V Myjavskom senioráte sa 19. decembra 2015 konali Mládežnícke služby Božie s Večerou Pánovou, tento krát v cirkevnom zbore Turá Lúka. Úvodné slovo mala sestra zborová farárka Ivetk ...viac...


 

Vianočný príbeh na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

Santa.jpg

             
Posledný školský deň v kalendárnom roku 2015 sa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci  niesol v duchu Vianoc. Žiaci prvých ročníkov sa predstavili v ich vlastnom Vianočnom príbehu.  Sta ...viac...


 

Adventné stretnutie duchovných ZVS

spoločná.jpg

   
  
Dňa 7. 12. 2015 sa v cirkevnom zbore Dobrá Niva uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia Zvolenského seniorátu, spojená s prisluhovaním Večere Pánovej kňazom a ich rodinám. Pozv ...viac...


 

Zo stretnutia kaplánov s biskupom ZD

Porada.jpg

 

Na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene sa 18. novembra 2015  uskutočnilo stretnutie biskupa Západného dištriktu Mgr. Milana Krivdu s 5 kaplánmi pôsobiacimi v rôznych zboroch ...viac...


 

Zo zasadnutia DP ZD ECAV

DP3.jpg

  
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa štvrtýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. novembra 2015 vo Zvolene. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku zosnulého br. Dušana B ...viac...


 

Správa z pracovnej porady predsedov VM seniorátov ZD ECAV

spoločná foto.jpgV utorok  10. novembra 2015 sa na biskupskom úrade ZD vo Zvolene stretli predsedovia seniorátnych VM ZD. Po úvodnej modlitbe brata biskupa Milana Krivdu a zaspievaní piesne z ES 385, s ...viac...


 

Zo zasadnutia Seniorálnej pastorálnej konferencie RIS

Poďakovanie.jpg

  

Dňa 11. 11. 2015 sa v cirkevnom zbore Tisovec uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia, na ktorú pozvanie prijal aj brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda.Bratia farári a sestry far ...viac...


 

Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV 2015

katka.jpgV sobotu 7. novembra 2015 sa v Evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene po vlaňajšom nultom ročníku sa uskutočnil prvý ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu  ECAV ...viac...


 

Zo zasadnutia DP ZD ECAV

Zvesť.jpg

 
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa tretíkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. septembra 2015 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspie ...viac...


 

Z rokovania dištriktuálneho školského výboru

ŠK 4.jpg


Školský výbor Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa zišiel na svojom pravidelnom jesennom zasadnutí 14. októbra 2015 v zasadačke Biskupského úradu vo Zvolene. Po úvodnej pobožnosti brata Ro ...viac...


 

150.výročie posvätenia chrámu Božieho v Svätoplukove

Svaätoplukovo 1.jpg

   
V prvú októbrovú nedeľu sa konala v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Svätoplukovo milá slávnosť pri príležitosti 150.výročia posvätenia chrámu. Na tejto slávnosti sa zúčastnili v hojnom p ...viac...


 

Šesť desaťročí od posviacky

Vyšný Zipov.jpg

 
V cirkevnom zbore Vyšný Žipov  si v polovici septembra pripomenuli šesťdesiate výročie posvätenia Božieho chrámu.
Na službách Božích kázal na biblický text o Zacheovi biskup Západného d ...viac...


 

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za I. polrok 2015

Spoločná foto.jpg

  

 V zmysle Cirkevného nariadenia o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek, Cirkevného nariadenia o pokladničnej a účtovnej službe  a ostatných zákonov a nariadení v zmysle cirkev ...viac...


 

Ďakovný deň v Sládkovičove

Áronovské p.jpg

    
V 14. nedeľu po svätej Trojici 6. 9. 2015 sme si pripomínali 60. rokov, čo nám Pán Boh daroval Boží chrám, ktorý bol vystavaný po presídlení z Maďarska v roku 1947.Chrám Boží bol vybudova ...viac...


 

Začiatok školského roka 2015/2016 na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici

EG.jpg

 Dňa 2. septembra sme mohli z Božej milosti začať nový školský rok 2015/2016 aj na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. V tomto školskom roku bude školu navštevovať 300 žiakov a to v 10 triedach ...viac...


 

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV

Poniky.jpg

 
 
 V Brezovej pod Bradlom sa v prvý tohtoročný septembrový deň 1.9.2015 konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovenku. Stretnutie sa začalo úvodnou pobožno ...viac...


 

Vzácne jubileum najstaršej členky CZ ECAV Kremnica

Narodky 104.jpg

 
 Opäť po roku, 19. augusta 2015, sme sa stretli v priateľskej atmosfére DD a DSS v Kremnici, aby sme spoločne s pani Helenkou Majerovou oslávili jej už 104. narodeniny.  Teta Ilka, ako ju vše ...viac...


 

Deti z CZ Vrbové kráčali po stopách kráľov Izraela: Saula, Dávida a Šalamúna

Tábor  deti 1.jpg

  
 Deti z CZ ECAV na Slov. Vrbové od 10.8. do 14.8.2015 kráčali po stopách izraelských kráľov. 20 detí malo pripravený bohatý a pre horúčavy 
 náročný týždeň, ktorý zvládli na výbornú. V p ...viac...


 

110. výročie chrámu Božieho v Piešťanoch

Piešťany3.jpg

  11. nedeľa po Svätej Trojici 16.8.2015 bola pre CZ ECAV Piešťany radostnou a slávnostnou. Na 
   službách   Božích sme si pripomenuli 110. výročie posvätenia tunajšieho kostola, ktorý slúži
...viac...


 

135.výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika

P.F..jpg

          
 Cirkevný zbor  ECAV Košariská - Priepasné v spolupráci s obcou Košariská  a ďalšími spoluorganizátormi si v dňoch
25.7. - 26.7.2015 pripomenuli  135. výročie narodenia M. R. Št ...viac...


 

Strom reformácie pri 40. výročí pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Timoradzi

Radostné srdiečka.jpg

 
 
V 7. nedeľu po Svätej Trojici 19.7.2015  evanjelici v Timoradzi prežívali vzácne chvíle na slávnostných službách Božích, keď si pripomínali 40. výročie pamiatky posvätenia chrámu Bo ...viac...


 

Detský, denný, biblický tábor v Kremnici

Tábor spoločná foto.jpg

         
 Snaž sa plávať proti prúdu, bola hlavná téma  Detského, denného, biblického tábora v Kremnici. Od 13.7.  - 17.7.2015 sme si  pripomínali a učili 
 sa, čo máme vo svojich životo ...viac...


 

Dištriktuálny deň ZD ECAV na Branči - 600. výročie upálenia Majstra Jána Husa.

BZD.jpg

 
5. júl a hrad Branč sa stali počas mnohých rokov neoddeliteľnou súčasťou a pre mnohých znamenajú možnosť stretnúť sa s bratmi, so sestrami zo Západného dištriktu ECAV pri službách Božích a ro ...viac...


 

Brezová pod Bradlom k 600. výročiu upálenia Majstra Jana Husa 3.7. a 5. 7.2015

Biskup.jpg

 
Pri príležitosti 600.výročia mučeníckej smrti Majstra Jána Husa a pri 93.výročí odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom, ktorý je jediným Husovým pomníkom na Slovensku,  sa uskutočni ...viac...


 

V Uderinej spomínali na Júliusa Bodnára

Uderiná.jpg

                 
 Uderinskí  evanjelici a rodáci prežívali v 4.nedeľu po Svätej Trojici 28.6.2015 dve vzácne príležitosti na slávnostných službách Božích, kde si pripomenuli 175. výročie pami ...viac...


 

Slávnosť v cirkevnom zbore Sucháň

Kázeň.jpg

     
V cirkevnom zbore Sucháň sme 21.júna 2015 v 3. nedeľu po Svätej Trojici ( Deň otcov) o 10.00 hodine mali slávnosť spolu aj s cirkevným zborom Dačov Lom, keď sme si pripomenuli 125. výroči ...viac...


 

35. nemecký evanjelický Kirchentag 3.-7.jún 2015 Štutgart

Spoločná foto.jpg

      
Západný dištrikt ECAV zorganizoval  autobusový zájazd na 35. nemecký evanjelický Kirchentag,  ktorý sa konal v dňoch 3.6. -7.6.2015  v meste Štutgart. Kirchentag je podujatie nemeckých ...viac...


 

Spomienkové služby Božie na J. Bodnára a V. Roya v Bukovci

kňazi.jpg

          
Na Svätú Trojicu 31.5.2015 sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli narodenie dvoch významných kňazov, ktorí pôsobili v našom cirkevnom zbore, a to Júliusa Bodnára (145. v ...viac...


 

JKgames - 23. 5. 2015 – Skalica

športové stretnutie mládeže myjavského seniorátu v Skalici


        
Tak ako každý rok, tak i teraz sa konalo športové stretnutie mládeže myjavského seniorátu a to v Skalici pod názvom JKgames. Hoci počasie nám až tak neprialo, nakoniec sme vše ...viac...


 

Z rokovania konventu ZD ECAV na Slovensku v CZ Trenčianske Stankovce

Správa.jpg

 
          
Dňa16. mája 2015 (v sobotu)  sa v Evanjelickom chráme Božom v Trenčianskych Stankovciach (Považský seniorát) uskutočnil hodnotiaci konvent ZD ECAV na Slovensku za uplynulý r ...viac...


 

Inštalácia zborového farára v Kremnici

inštalácia.jpg

          
V sobotu 2. mája t. r. sa konala slávnosť inštalácie brata farára Jozefa Paceka za zborového farára CZ ECAV na Slovensku Kremnica. Chrám Boží v Kremnici zaplnilo temer 400 veriacich ...viac...


 

Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť

Vonku spoločná.jpg

          
 
Vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru s názvom „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“, prebiehal pod záštitou ZD ECAV. Pod vede ...viac...


 

Slávnostné služby Božie k 130.výročiu narodenia Vladimíra Roya

slávnostné služby Božie- výročie narodenia V Roya

          
 V 3. nedeľu po Veľkej noci 26. apríla 2015 si v CZ ECAV Adamovské Kochanovce na slávnostných službách Božích pripomenuli 130. výročie narodenia kňaza, básnika, prekladateľa Vladimír ...viac...


 

Na starobylom Devíne sme si pripomenuli pamiatku evanjelika Ľudovíta Štúra

Sida.jpg

 
                  
V sobotu 25. apríla 2015 sa na hrade Devín konala národná slávnosť, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, evanjelika a významného  národného buditeľa, ako ...viac...


 

Klub iSKejp412 - Krajné - 21.3.2015 (Seniorálne stretnutie mládeže MYS)

Klub I.jpg

                
 
   Ako sa stalo dobrým zvykom v našom senioráte, stretnutia mladých kresťanov na klube iSKejp412, tak túto marcovú sobotu sme sa opäť stretli    a to v cirkevnom zbor ...viac...


 

Zasadnutie Výboru misie ZD ECAV

VM - ZD 1.jpg


                   
Vo Zvolene dňa 21.4.2015 na BÚ ZD sa uskutočnilo pracovné zasadnutie VM ZD ECAV, ktoré bolo pod vedením predsedníčky VM  sestry  Andrey Valentovej, ktorá na začiatk ...viac...


 

Inštalácia seniorky Bratislavského seniorátu Sidonie Horňanovej

biskup ZD.jpg


V sobotu 11. apríla 2015 na službách Božích na úvod výročného konventu Bratislavského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Dunajskej Lužnej bola slávnostne inštalovaná novozvolená sestra senio ...viac...


 

Seniorátny konvent Hontianskeho seniorátu

Príhovor biskup.jpg

                     
Seniorátny konvent Hontianskeho seniorátu sa konal na Kvetnú nedeľu 29. 3. 2015 v evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici. Zúčastnilo sa ho 96 konventuálov z 26 cir ...viac...


 

Zo zasadnutia DP ZD ECAV vo Zvolene

Predsedníctvo.jpg

Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 25. marca 2015 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš a zaspievaním piesne E ...viac...


 

26.Konferencia MoS vo Zvolene.

MM 03 (5).jpg

  
Práve týmto smerom sa snažila pozerať a zamerať tohtoročná 26.konferencia Modlitebného spoločenstva, ktorá sa konala v dňoch 13.-15.3. vo Zvolene.  Hlavná téma bola „zázrak prebudenia mocou ...viac...


 

Kontrola hospodárenia BÚ ZD ECAV za rok 2014

Hospodársky výbor 2015 spoločná.jpg

 
Dňa 5.marca 2014 vykonal  DHV ZD  ECAV kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami BÚ ZD ECAV na Slovenku za rok 2014. Prekontroloval plnenie prijatých uznesení  z dištriktuálneho konven ...viac...


 

Zasadnutie Školského výboru ZD

dekani 005.jpg

 
Dňa 3.3.2015 sa konalo na Biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene zasadnutie Školského výboru ZD pod vedením predsedu školského výboru ZD Mgr. Romana Sarvaša a za prítomnosti brata bi ...viac...


 

Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť

IMG_6373.jpg

 Vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru s názvom „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“, ktorý prebieha pod záštitou ZD ECAV vedú odborní lektori z oblasti ...viac...


 

Stretnutie duchovných správcov na BÚ ZD ECAV

Spirituáli 003.jpg


Dňa 2.2.2015 o 10.00 hodine sa uskutočnilo stretnutie duchovných správcov cirkevných škôl Západného dištriktu spolu s dištriktuálnym biskupom Mgr. M. Krivdom vo Zvolene. Prítomní boli Mgr. Mil ...viac...


 

Zo zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV

ERB ZD ECAV.jpg

 
 Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa v tomto roku prvýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 28. januára 2015 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť mal dištriktuálny biskup ZD Mil ...viac...


 

Zo života ZD 2016

Rozhodnutie Generálneho súdu

R.jpeg

Generálny súd ECAV na Slovensku vo veci žaloby br. Ing. Bohuslava Beňucha rozhodol s konečnou platnosťou. Rozsudok Generálneho súdu ECAV na Slovensku zverejňujemem nižšie....viac...


 

20 rokov služby SED v Košeci

K1.jpg

  
V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil bis ...viac...


 

Správa zo stretnutia kaplánov s bratom biskupom Milanom Krivdom

Kap.1.jpg


Na biskupskom úrade vo Zvolene sa na pozvanie brata biskupa Milana Krivdu dňa 6. decembra 2016 stretli kapláni pôsobiaci v Západnom dištrikte našej cirkvi. Stretnutia sa zúčastnili: Vladimíra ...viac...


 

Slávnostné predstavenie publikácie

B2.jpg

   
V nedeľu 27. novembra 2016 mali evanjelici v Moravskom Lieskovom hneď niekoľko dôvodov pre radosť v srdci. Prvou nedeľou adventnou sa otvoril nový cirkevný rok, zároveň s vďačnosťou oproti ...viac...


 

„Rozhovor s Bohom“

B1.jpg

 
V poslednú novembrovú sobotu 26.11.2016 sa v Brezovskej fare stretlo okolo 90 mladých ľudí. Na Klub iSKejp412 prišli prevažne mládežníci zo zborov Myjavského seniorátu. Výklad na tému „Rozho ...viac...


 

Kázňové prípravky k Adventu a k Vianociam

Kň1.jpg


Advent a blížiace sa Vianočné sviatky boli témami kázňových prípraviek, ktoré sa uskutočnili v piatok  25.novembra 2016 v zborovej miestnosti CZ vo Zvolene. Začali sme ich spoločnou piesňou z ...viac...


 

Pozvánka na slávnostné služby Božie

P1.jpg


Srdečne Vás pozývame na slávnostné predstavenie cirkevno-zborovej publikácie Púť, hľa, dlhá...,ktoré sa uskutoční  v nedeľu 27. 11. 2016 v Moravskom Lieskovom so začiatkom slávnostných služieb ...viac...


 

Posviacky kostolov

OL1.jpg


Dvojnásobnú radosť prežívali veriaci ostrolúckeho zboru v predposlednú 13.11. a poslednú nedeľu po Trojici 20.11.2016. Na Ostrej Lúke si pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Boh ...viac...


 

Z pracovnej porady Výboru misie ZD ECAV

VM1.jpg


V utorok 15. novembra 2016 sa na biskupskom úrade ZD vo Zvolene uskutočnila pracovná porada Výboru misie ZD ECAV. Po modlitbe sestry predsedníčky Andrey Valentovej sme  zaspievali pieseň z ES ...viac...


 

20. výročie posvätenia chrámu Božieho v Dudinciach

D1.jpg


V 25. nedeľu po Svätej Trojici, 13. novembra 2016, sme si v CZ Dudince pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Kazateľom slova Božieho bol dôstojný emeritný generálny biskup prof. ...viac...


 

Zlatá konfirmácia Príbelce

ZK1.jpg


V nedeľu, 6.novemnra 2016 sa v Príbelciach konala slávnosť Zlatej konfirmácie. Podľa matrík bolo v rokoch 1962-1966 konfirmovaných 61 dietok, z nich sú dnes už 15-ti na mieste večného odpočink ...viac...


 

Pamiatka posvätenia chrámu

Kázeň.jpg

            
Posledná októbrová nedeľa 30.10.2016  v cirkevnom zbore Banská Štiavnica bola spojená s dvoma udalosťami. V tento deň sme si pripomenuli posvätenie chrámu, ktoré bolo vykonané pr ...viac...


 

Vo Zvolene sa oslavovali Ľudevítove narodeniny

ĽS.jpg

  
Matica slovenská (MS), Mensa Slovensko a Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) si vo Zvolene pripomenuli 201. výročie narodenia Ľudovíta Štúra i 50. výročie Parkovej galérie nesúcej j ...viac...


 

Predsedníctvo ZD ECAV na návšteve v Győri

Gyor 1.jpg


Návšteva sa uskutočnila na pozvanie biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Jánosa Szemereiho v dňoch 26.10. – 27.10.2016  s cieľom upevniť doterajšie  dobré vzájomné vzťah ...viac...


 

Inštalácia zborového farára v Teranoch

Terany.jpg

  
V nedeľu po Lukášovi býva v Teranoch Pamiatka posvätenia chrámu. Tohto roku sme v 22. nedeľu po Svätej Trojici 23.10.2016 svätili už 205. výročie  posvätenia nášho chrámu Božieho. Bola to v ...viac...


 

Návšteva partnerskej školy v Aszóde

ASod.jpg


V utorok 18. októbra 2016 navštívil biskup ZD ECAV  Milan Krivda  Evanjelické gymnázium Š. Petöfiho v Aszóde, Maďarsko. Je to partnerská škola Evanjelického gymnázia v Tisovci,  s ktorou Tiso ...viac...


 

Z jesenného rokovania Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku

VŠ.jpg

 
Uskutočnilo sa 13. októbra 2016 v zasadačke Biskupského úradu ZD vo Zvolene aj za účasti dôstojného brata biskupa Milana Krivdu. Po úvodnej pobožnosti nasledovali informácie zo Školského vý ...viac...


 

Strom reformácie pri 260. výročí posvätenia chrámu Božieho v Dolných Strhároch

DS1.jpg

      
Začiatkom o któbra  9.10.2016 v 20. nedeľu po Svätej Trojici si veriaci v Dolných Strhároch pripomenuli 260. výročie Pamiatky posvätenia chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božíc ...viac...


 

Z tretieho zasadnutia DP ZD ECAV 2016

PZD 1.jpg


Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa na riadnom zasadnutí zišlo 28. septembra 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zasp ...viac...


 

Po stopách Dr. Martina Luthera

Fotka L 1.jpg


Okrúhlych 500 rokov uplynie 31. októbra 2017 odvtedy, čo Martin Luther pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov na dvere Zámockého kostola vo Wittenbergu.  Pri tejto príležitosti zorgani ...viac...


 

Misijný deň

Slávnostný vstup.png

   
V sobotu 17. septembra 2016  sme prežili krásny misijný deň v CZ Gemer. Téma stretnutia bola “Ako môže Pán Ježiš  zmeniť  beznádej na nádej…”  Hlavnú tému mal brat senior Lupták, brat farár ...viac...


 

„Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ Workshop

W2.jpg


V dňoch 15.-16. septembra 2016 sa v Janoškovom Dome v Liptovskom Hrádku uskutočnil workshop s názvom „Efektívny pomáhajúci rozhovor a zvládanie emócií“ pre  farárov a farárky, ktorý zorganizo ...viac...


 

750.výročie prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov

SB1.jpg

  
V sobotu 27.8.2016  sa konala slávnosť pri 750. výročí od prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov. Slávnosť  krásneho výročia obce a stretnutia rodákov sme začali službami Božími, k ...viac...


 

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku

poniky.jpg

  
V prvý tohtoročný septembrový deň 1.9.2016 sa konal v CZ Uhrovci dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Stretnutie sa začalo úvodnou pobožnosťou v chráme Božom ...viac...


 

Oznam pre predsedníctva cirkevných zborov ZD

ERB ZD ECAV.jpg

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru,
Týmto Vás žiadame, aby ste na list zo dňa 24.8.2016 právneho zástupcu ZD ECAV Mgr. Cipciara nebrali zreteľ.
Tvrdenia v tomto liste nerešpektujú pla ...viac...


 

Služby Božie pri 20. výročí vzniku CZ ECAV Dudince a pri stretnutí partnerských zborov

kňazi.jpg

         

V 13. nedeľu po Svätej Trojici 21.8.2016 sa v cirkevnom zbore ECAV Dudince konali služby Božie pri príležitosti 20. výročia od vzniku CZ Dudince. V tomto jubilejnom 20. roku od v ...viac...


 

Krásnych 105 rokov

Teta 1.jpg

   
Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila 19. augusta  pani Helena Majerová, najstaršia obyvateľka Kremnice a súčasne najstaršia členka cirkevného zboru v Kremnici. My sme na to hrdí, ž ...viac...


 

Slávnostné služby Božie v Siladiciach

SB  1.jpg

        
Dňa 7. augusta 2016, t.j. 11. nedeľu po Svätej Trojici sa v kostole v Siladiciach, cirkevný zbor Horné Zelenice - filiálka Siladice, konali slávnostné služby Božie pri príležitosti živ ...viac...


 

Kandidačná porada

KP 1.jpg

 

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV uznesením č. 11/2016-a) vypísalo voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho dozorcu. Podľa §30 odsek(1) Cirkev ...viac...


 

Letný biblický tábor v Lubine

Mohyla1.jpg

   
V pondelok 18. júla 2016 sme sa s deťmi z CZ Lubina „vydali“ v dennom letnom biblickom tábore na cestu za Veľkým egyptským dobrodružstvom. Cesta trvala iba 5 dní, ale ako názov prezrádza, ...viac...


 

Záverečné služby Božie v Rákoskeresztúre v Maďarsku

Foto 1.jpg


V rámci X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy sa 10. júla 2016 uskutočnili záverečné služby Božie na 12 miestach v Budapešti. Jedným z miest, kde sa konali služby Božie v slovensk ...viac...


 

Dištriktuálny deň ZD ECAV

Foto Branč 1.jpg

 

V utorok 5. júla 2016 sa konali slávnostné spomienkové služby Božie na zrúcaninách hradu Branč v rámci dištriktuálneho dňa ZD ECAV. Slávnostným slova Božieho kazateľom bol brat superinte ...viac...


 

Mimoriadne zasadnutie DP ZD ECAV

Foto 1.jpg

 
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa mimoriadne zišlo na zasadnutí 29.júna 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal zástupca dištriktuálneho dozorcu Slavomír Hanuska.  Zaspiev ...viac...


 

Životné jubileum biskupa ZD ECAV Milana Krivdu

Foto 1.jpg

  

V stredu, 15. júna 2016, sa z Božej milosti dožil 50 rokov života Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa konalo v cirkevnom zbore Lubina stretnutie, na kto ...viac...


 

Zborový deň Kremničanov

SB.jpg

                   
Veriaci z cirkevného zboru Kremnica sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 5. júna t. r. zhromaždili do opusteného chrámu Božieho v Lúčkach. Stretnutie začalo službami Božími, p ...viac...


 

Seniorátne stretnutie detí Zvolenského seniorátu

Očová deti.jpg

    
Predposledná májová sobota (22.5.2016) bola v Očovej veľmi radostnou. Pri príležitosti blížiaceho sa MDD konalo sa stretnutie detí do 12 rokov. Všetko to začalo v evanjelickom kostole, kd ...viac...


 

Seniorátna športová olympiáda dorastu a mládeže “ iSKejp 412 games“

Holíč 1.jpg

  
Ako každý rok, tak i tento sa uskutočnili iSKejp 412 games . Konali sa tentoraz v Holíči 21.5.2016, kde sme sa tešili
milému privítaniu a bohatému občerstveniu. Súťažilo sa v disciplín ...viac...


 

Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

úvodná.jpg

                 
Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15.mája 2016 umocnila  v zaplnenom chráme Božom na Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana K ...viac...


 

Z rokovania konventu ZD ECAV

konventuáli.jpg


V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a.v. chráme Božom  v CZ Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015. Konventu ...viac...


 

New Generation u prezidenta

EGT4.jpg

            
V pondelok 2. mája 2016 sme boli ja, prezidentka New Generation spolu s učiteľom aplikovanej ekonómie Ing. Ladislavom Čajkom pozvaní do Prezidentského paláca v Bratislave. Okrem nás ...viac...


 

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasená ty aj tvoj dom.“ (Sk.ap.16,31)

Ženy.jpg

                        
Pod týmto mottom sa v sobotu 30. apríla 2016 v Kremnici nieslo 11. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Jeho pracovná časť od 10. do 12:30 sa konal ...viac...


 

Z 1. pracovnej porady Výboru misie ZD ECAV v roku 2016

spoločná f.jpg

 
Prvá pracovná porada Výboru misie ZD ECAV v tomto roku sa uskutočnila v utorok 19.apríla 2016 v zasadačke na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene.Na začiatku sme zaspievali pieseň z Evanjelického ...viac...


 

Duchovná pieseň 2016 vo Zvolenskom senioráte

Pieseň.jpg


Už po druhý raz, podobne ako minulý rok, sa chrám Boží v Očovej stal dejiskom seniorátneho kola súťaže Duchovná pieseň. Stalo sa tak v piatok  8.4.2016. „Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Leb ...viac...


 

Z 2. zasadnutia DP ZD ECAV 2016

foto 3.jpg

            
Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa druhýkrát zišlo na riadnom zasadnutí 30. marca 2016 vo Zvolene. Prítomných privítal dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš ,  ...viac...


 

Veľkopiatočné služby Božie v Kokave nad Rimavicou

SB Kokava.jpg

  
Cirkevný zbor  v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Návštevou nás poctil dôstojný brat
biskup Milan Krivda s manželkou. Zvesťou Slova Bož ...viac...


 

Klub iSKejp412 na Myjave

Iskejp.jpg


Evanjelická mládež Myjavského seniorátu sa opäť stretla na klube iSKejp412 v zborovej sieni cirkevného zboru Myjava. V predvečer Valentína bola téma stretnutia nanajvýš priliehavá: „ON A ONA ...viac...


 

Rokoval dištriktuálny školský výbor

ES.jpg


Školský výbor Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa zišiel na svojom zimnom rokovaní 17. februára 2016 v zasadačke Biskupského úradu ZD vo Zvolene. Po úv ...viac...


 

Kázňové prípravky k pôstu a k Veľkej noci

Spoločná foto.jpg


V piatok 12.februára 2016 sa v zasadačke Biskupského úradu ZD ECAV vo Zvolene zišlo okolo 40 duchovných zo Západného dištriktu ECAV
vrátane prednášajúcich na kázňových  prípravkách venov ...viac...


 

Zo zasadnutia Dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV 2016

Erb na stránku.jpg


Dištriktuálne presbyterstvo (DP) ZD ECAV na Slovensku sa v tomto roku prvýkrát zišlo na svojom riadnom zasadnutí 27. januára 2016 vo Zvolene. Úvodnú pobožnosť vykonal dištriktuálny biskup ZD M ...viac...


 

Symbolické ukončenie Roka Ľudovíta Štúra 2015

L.Stur_.jpg

 
            
Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Počas neho sa konali rôzne podujatia pripravované rôznymi spoločenskými, kultúrnymi aj cirkevnými organizáciami a jeho symboli ...viac...


 

III. BIENÁLE FOTOSÚŤAŽE JOZEFA HOLLÉHO

Fotosutaz_2016.jpg

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Moravské Lieskové vyhlasuje III. Bienále súťaže amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého. Súťaží sa v 3kategóriách, ktoré sú uvedené na plagáte. Svoje príspevky po ...viac...


 

Riaditeľka Helena Pašiaková ocenená prezidentom SR

hlavna.jpg

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 7. januára 2016 ocenil najvyššími štátnymi vyznamenaniami 15 osobností krajiny. Medzi ocenenými bola i riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci Helena Pa ...viac...


 


322077

20.9.2018
Úvodná stránka