1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Ďakovné služby Božie v Kašovej Lehôtke

Ďakovné služby Božie v Kašovej Lehôtke

V nedeľu 25. septembra 2022 prežívali cirkevníci vo Zvolene dve vzácne príležitosti. Najskôr na hlavných službách Božích v chráme Božom ďakovali Pánu Bohu za Jeho požehnanie pri príležitosti 99. výročia pamiatky posvätenia chrámu Božieho a po službách Božích sa napriek sychravému počasiu mnohí presunuli autami do diaspóry Kašova Lehôtka, 15 km od Zvolena, kde má CZ malú starú zvoničku s 355 ročným zvonom. Táto prešla v rokoch 2021 – 2022 kompletnou generálnou opravou. Vonku pod holým nebom sa na tomto mieste konali ďakovné služby Božie. V úvode privítal prítomných bratov a sestry zborový dozorca Vladimír Fabok. Sestra poddozorkyňa Mgr. Eleonóra Kostorová oboznámila všetkých s históriou zvonice v Kašovej Lehôtke. Domáci zborový farár Ján Mojzsis poslúžil kázňou slova Božie a sestra farárka Lívia Mojzsisová sprevádzala služby Božie kantorskou službou a liturgiou. Rovnako tak zaznela počas ďakovných služieb Božích báseň v podaní sestry Dany Antoškovej. Svojou prítomnosťou nás poctili aj zástupca pani primátorky mesta Zvolen pán Ing. Vladimír Lupták a odborný garant a poslanec BBSK PhDr. Ján Beljak, PhD. ako aj  starostka obce Tŕnie Mgr. Martina Kubincová.

Niečo z histórie

Evanjelici žijúci v Kašovej Lehôtke boli v minulosti pridelení ako diaspóra (bolo ich málo, v roku 1885 len 27 duší) k Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsko – Uhorsku vo Zvolene. Deti chodili do školy v Budči. Pochovávaní boli v katolíckom cintoríne v Tŕní.

Táto malá diaspóra zvolenského cirkevného zboru, pozostávajúca teda len zo 7 – 8 rodín, mala ťažkosti so zvonením pri pohreboch. Malá osada Kašova Lehôtka nemala žiadne zvony. Občanom rímsko–katolíckeho náboženstva sa pri pohreboch zvonilo na zvonoch v blízkej rímsko-katolíckej farnosti v Tŕní, občanom evanjelického náboženstva nebolo dovolené pri pohreboch zvoniť na tých zvonoch, čo evanjelikov veľmi trápilo a bolelo. Z tejto situácie našiel farár východisko. Na členskej schôdzi  Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ) a Jednoty evanjelických žien (JEŽ) vysvetlil tento stav v Kašovej Lehôtke a prosil členov, aby odbory Jednôt zvolenského cirkevného zboru zo svojich milodarov zakúpili pre tamojších evanjelikov asi 100 kg zvon. Členovia sa za návrh oduševnili a prijali ho. Zvon o váhe 100 kg bol objednaný a na jeho zaplatenie sa uskutočnila zbierka. Zvon stál 2 206,- Kčs a vážil (bez železnej koruny) 102 kg. Fília Lukové im darovala svoj starý malý zvon, a tak Lehoťania majú 2 zvony.

Cirkevníci si vlastnoručne zhotovili drevenú zvonicu. Pozemok pod ňu daroval zo svojej záhrady horlivý kurátor Ján Mikula. Slávnosť posviacky sa konala 26. augusta 1934. Bola to krásna, dojímavá slávnosť. Za asistencie piatich farárov posviacal senior Samuel Ličko novú zvonicu a nový zvon.

Zub času sa podpísal aj pod túto zvoničku a bolo jej potrebné venovať trochu pozornosti a nový šat. Myšlienkou opravy sme sa zaoberali už v roku 2017.  Keďže bolo potrebné zozbierať aj financie na túto opravu,  uskutočnila sa len v rokoch 2021 – 2022 aj s pomocou BBSK.

Všetci sme sa spolu tešili z tejto milej chvíle a ďakovali v modlitbe v prvom rade Pánu Bohu, že sa nám toto dielo s Jeho pomocou podarilo, ale aj za počasie, ktoré bolo daždivé, no počas služieb Božích nepršalo.

Mgr. Lívia Mojzsisová, zborová farárka CZ Zvolen

 

Zdieľať na sociálnych sieťach