1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Pamiatku posvätenia vrbovského chrámu

Pamiatku posvätenia vrbovského chrámu

Základný kameň kostola, ktorý posvätili 3. júna 1928, daroval majster Václav Rympler z Piešťan. Základy chrámu dokončili v júli 1928, múry v septembri a klenby v novembri toho istého roku. Kvôli zime sa na stavbe pokračovalo až na jar 1929, a to zhotovením krovu a strechy. Práce na exteriéri a interiéri kostola boli dokončené počas leta a jesene 1929. Vnútornému priestoru chrámu dominujú oltár s obrazom modliaceho sa Krista v Getsemanskej záhrade, ktorý je umiestnený na vyvýšenom mieste západného ramena malého kríža a priečny oblúk s nápisom z piesne Martina Luthera „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“. Organ na chóre vytvoril Gustáv Adolf Molnár v roku 1900. Na tú dobu bola stavba unikátna svojím architektonickým riešením aj vnútornou výzdobou s byzantsko-slovanskými motívmi. Chrám posvätil 6. októbra 1929 biskup Západného dištriktu Dr. Dušan Fajnor. Na tejto slávnosti sa zúčastnili aj konsenior Peter Boor, duchovní z okolitých farností a veriaci z Vrbového a širokého okolia. Odhaduje sa, že na posviacku prišlo viac ako 6000 veriacich.

V nedeľu 23. októbra na 19. nedeľu po Svätej Trojici  sme si pripomínali 93. výročie posvätenie chrámu. Pri tejto príležitosti bola prislúžená i Večera Pánova. Do kostola prišlo okolo 100 ľudí rôznych vierovyznaní. Vzácnym hosťom bola Mgr. Lucia Drábiková, ktorá je nielen psychologičkou, ale aj poslankyňou NR SR a poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany. Prítomné boli aj sestry premonštrátky a veriaci z katolíckej cirkvi, s ktorými spolupracujem a naše vzťahy sú veľmi dobré. Som vďačná Pánu Bohu za každého človeka. „Žehnáme vás v mene Hospodinovom. Ž 129, 8b“

Mgr. Dana Murínová, zborová farárka CZ Vrbové

Zdieľať na sociálnych sieťach