1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Ekumenický svetový deň modlitieb v Modre-Kráľovej

Ekumenický svetový deň modlitieb v Modre-Kráľovej

V nedeľu 10. marca popoludní v Modre-Kráľovej zažili členovia miestneho evanjelického cirkevného zboru a miestnej rímsko-katolíckej farnosti ekumenické spoločenstvo pri príležitosti Svetového dňa modlitieb. Bohoslužobné texty pre tento rok pripravili ženy z Palestíny. Keďže ide o krajinu, v ktorej je aktuálne vojna, modlitby prítomných boli prosbami za dosiahnutie mieru a dialógu všade tam, kde je nevraživosť a násilie. Témou modlitebného stíšenia boli slová: Znášajte sa vospolok v láske – a to aj napriek ťažkostiam. Jedine láska Božia je silou, ktorá ľudí môže zjednotiť a spojiť v rôznosti. Počas čítania liturgických textov a modlitieb sa prihovorili aj duchovní oboch cirkví v Kráľovej. Evanjelická farárka vo svojom duchovnom príhovore uviedla na správnu mieru, že súčasnú vojnu v Gaze treba vnímať v spojitosti s neospravedlniteľným útokom teroristickej organizácie Hamas, ktorá 7. okt. minulého roka zmasakrovala nič netušiacich civilistov. Obraz o izraelsko-palestínskom konflikte si prítomní nemajú urobiť len zo svedectiev troch palestínskych žien, ktoré boli prednesené v rámci bohoslužobných textov, lebo takýto obraz by bol skreslený. Z dôvodu autentickosti sme si však svedectvá týchto žien nedovolili nijako krátiť či inak upravovať. Naším cieľom nie je súdiť ani Palestínčanov, ani Izraelčanov, ale modliť sa za mier a jednotu, ktorú sme povolaní uskutočňovať a ktorá nie je v ľudských silách, ale je darom Božím.

Jediné, čo sme v bohoslužobných textoch zmenili bolo tvrdenie, že „Palestína“ je kolískou kresťanstva. Pomenovanie územia Palestína sa totiž po prvýkrát použilo až v 2. storočí po druhom neúspešnom židovskom povstaní proti Rímu, keď cisár Hadrián rozhodol o pomenovaní územia, ktoré bolo rímskou kolóniou. Názvom Palestína, ktoré označovalo odvekých nepriateľov Izraela – Filištíncov, cisár pokoril Židov a zmaril ich nádeje na vytvorenie vlastného nezvislého kráľovstva.

Kresťanské ženy z obidvoch kresťanských spoločenstiev v Modre-Kráľovej pripravili v chráme oltár, na ktorom boli popri ekumenickej Biblii a kríži vystavené aj predmety, ktoré charakterizujú Palestínu. Ekumenické spoločenstvo pokračovalo aj za bránami kostola v sieni evanjelického cirkevného zboru premietaním fotografií zo Svätej zeme s výkladom a  vzájomnými rozhovormi s občerstvením, ktoré pripravili ženy oboch cirkví. Štedrá zbierka z bohoslužby bola odoslaná organizácii, ktorá pomáha palestínskym ženám, deťom a mladistvým s posttraumatickou poruchou.

 

Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. zborová farárka

Zdieľať na sociálnych sieťach