1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Svetový deň modlitieb v Kremnici

Svetový deň modlitieb v Kremnici

Spoločenstvo evanjelických žien kremnického cirkevného zboru spolu s domácim bratom farárom Jozefom Pacekom pripravili v piatok 1. marca t. r. v Evanjelickom kostole v Kremnici ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorého témou v tomto roku bolo motto: „Prosím vás, znášajte sa navzájom v láske“. Cirkevný zbor v Kremnici sa už od r. 2000 zapája do Svetového dňa modlitieb. Pre  členov cirkvi, tak rímskokatolíckej, ako aj evanjelickej v Kremnici, sa ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb stala neodmysliteľnou aktivitou, ktorú v marci každý rok  realizujeme. Texty pre bohoslužbu na tento rok pripravili ženy zo Svätej zeme, z Palestíny, krajiny oplývajúcej mliekom a medom na Blízkom východe, ktorá je už viac ako tritisíc rokov veľmi dôležitá pre tri monoteistické náboženstvá: judaizmus, kresťanstvo a islam.

S touto zaujímavou krajinou nás v úvode oboznámil domáci brat farár Jozef Pacek slovne a bohatou videoprezentáciou. Predstavil nám históriu, významné biblické miesta, prírodu, spoločenstvá veriacich, spôsob života Palestínčanov, a rovnako priblížil nepokoje a mnohé vojnové konflikty minulosti i súčasnosti.

Na znak spolupatričnosti s krajinou mali účinkujúci, vrátane kňazov pripnutý červený kvet vlčieho maku, ktorým si Palestínčania pripomínajú svojich blízkych, ktorí obetovali život za svoju krajinu. Prítomných hostí, ako aj domácich viery privítala sestra Božena Schniererová, vedúca Spoločenstva evanjelických žien v Kremnici. Zdôraznila, že krásne naaranžovaný oltár má svoj význam a každý jeho komponent znamená niečo dôležité z Palestíny: olivy – večný život, kaktusy – odolnosť a prežitie, kvety vlčieho maku – obetovanie života,  citrusové ovocie – obživu, kľúče – symbol návratu do krajiny, biele plátno – pokoj a kreativitu, obraz modliacich sa žien pod olivovníkom – bohoslužbu žien z Palestíny.

Bohoslužbou, modlitbami, piesňami a životnými príbehmi palestínskych žien sprevádzali sestry zo Spoločenstva evanjelických žien a sestry z rímskokatolíckej farnosti. Kazateľom bol domáci brat farár Jozef Pacek, ktorý v kázni vychádzal z listu Efezským kresťanom a v závere všetkým pripomenul, že „týmto dňom náš modlitebný zápas nemôže zároveň začať i skončiť, ale musí pokračovať. Modlime sa za bratov a sestry v Palestíne a Izraeli počas celého roka, modlime sa za všetky ostatné krajiny, aj za našu, prosme za spravodlivosť, dôstojný život v trvalom mieri, bez násilia, ubližovania a pomsty. Žime so všetkou pokorou, miernosťou, trpezlivosťou a znášajme sa navzájom v láske, tak ako je to hodné povolania, ktorým sme boli povolaní.“

             Záverečné modlitby a požehnania vykonali prítomní kňazi: domáci brat farár Jozef Pacek a jeho kremnický kolega z rímskokatolíckej cirkvi, priateľ a brat Jozef Mikula.
Po záverečnej piesni „Zjednotení v Duchu“, pri východe z chrámu Božieho všetkých prítomných zúčastnených bohoslužby ponúkali bratia farári rôznymi citrusovými plodmi, typickým palestínskym ovocím. Celú bohoslužbu si môžete pozrieť na YouTube kanáli: „ECAV Kremnica“ (https://www.youtube.com/watch?v=Ep6pQXdiBLY&t=4137s)

Božena Schniererová

 

 

Zdieľať na sociálnych sieťach