1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Oznamy
  6. /
  7. Informácie k Dištriktuálnemu dňu ZD ECAV

Informácie k Dištriktuálnemu dňu ZD ECAV

Tešíme sa na spoločné stretnutie v sobotu – 22. apríla 2023 na Dištriktuálnom dni  ZD ECAV  v Športovej hale v Leviciach (Turecký rad 5).

Program podujatia:

10.00h – Slávnostné Služby Božie, ktoré budú vysielané v priamom prenose RTVS – na Dvojke, preto je potrebné, aby ste zaujali svoje miesta najneskôr do 9.45 hod.
Káže biskup ZD – Ján Hroboň, v programe nás pozdravia aj generálny biskup Ivan Eľko, biskup VD Peter Mihoč, primátor mesta Levice Ján Krtík a zástupkyňa z EKM v Nemecku Judith Königsdörfer .

Paralelne počas Služieb Božích bude pripravený samostatný program pre deti v telocvični Domu športu  (deti odídu v sprievode učiteľov Detskej besiedky po požehnaní, po úvodnej liturgii).

13.00h – Moderovaná diskusia  o súčasnom živote seniorátov ZD s moderátorom Štefanom Chrappom  a koncert hudobného telesa Continental Singers.

15.00h – predpokladaný záver podujatia

Budete si môcť pozrieť výstavy: SEŽ – vyšívaná história ECAV a výstavu o prvej ev. farárke Darine Bancíkovej. Rovnako si bude možné zakúpiť kresťanskú literatúru a zoznámiť sa s prácou našich evanjelických škôl. Svoje stánky budú mať  SEŽ, CZ Veľký Krtíš, OZ Wycliffe Slovensko a  OZ Na každom záleží.

Pre účastníkov Dištriktuálneho dňa, ktorí sa zaregistrovali  je zabezpečený obed/ guláš, ktorý sa bude vydávať po Službách Božích vo vonkajších priestoroch  areálu Športovej haly a v reštaurácii Quatro /pri Športovej hale/. Bude možné využiť aj reštauračné zariadenia v meste.

Parkovanie autobusov  ul. Podjavorinská  a osobné autá viď mapka pred Tescom, kde nie je potrebné označenie áut. Účinkujúci, hostia a ZŤP majú vyhradené parkovisko vedľa Športovej haly.

Program PDF

Veríme, že Pán požehná toto naše spoločné stretnutie.


Zdieľať na sociálnych sieťach