https://open.spotify.com/show/4lEoyk7P7K52jnMGCRvDGR
https://open.spotify.com/show/3V0u2RFMMzFkkSxzKcEZDL

Category: Zo života ZD ECAV

presbyterstvo
Spravodajstvo z dištriktu

Správa zo zasadnutia DP

Posledné zasadnutie Dištriktuálneho presbyterstva ZD  ECAV na Slovensku (ďalej DP) v tomto roku sa konalo online, dňa 23.novembra 2022. Na

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Festival chrámovej piesne

V sobotu, 8.10.2022 sa v evanjelickom kostole Svätého Ducha v Nitre uskutočnil 4. ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu. Na

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Seniorálna slávnosť ZVS

Chrám Boží v Kremnici bol 1. októbra 2022 miestom veľkej seniorálnej slávnosti Zvolenského seniorátu, keď sa konali slávnostné služby Božie pri

Viac »
Spravodajstvo z dištriktu

Služby Božie v prírode z Galanty

Tretie naplánované Služby Božie v prírode sa konali v Galante na amfiteátri. Pri príležitosti 75. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej

Viac »
Pozvánky

Seminár pre neordinovaných III.

Západný dištrikt ECAV na Slovensku pozýva duchovných ZD, členov presbyterstva a najbližších pracovníkov v CZ na pracovné stretnutie – Seminár

Viac »
Zo života ZD ECAV

STRETNUTIE KRESŤANOV V OSTRIHOME

Dnešný rok bol pre evanjelikov a pre katolíkov veľmi výnimočný. Bolo nám dopriate zúčastniť sa stretnutia veriacich v Ostrihome (Maďarsko). Pripravovali sme

Viac »
Oznamy

Príručka k službám Božím

Vďaka Pánu Bohu práve uzrela  svetlo sveta v poradí už siedma publikačná novinka z pera člena Spolku slovenských spisovateľov – ThDr.

Viac »