1. Úvod
  2. /
  3. Spravodajstvo
  4. /
  5. Spravodajstvo z dištriktu
  6. /
  7. Spomienkové služby Božie na Branči

Spomienkové služby Božie na Branči

Aj tento rok pripravil cirkevný zbor ECAV Sobotište spolu s Myjavským seniorátom  tradičné služby Božie na Branči. Kazateľom slova Božieho bol Dušan Vaňko, ktorý sa venuje väzenskej pastoračnej službe. Sprievodom piesní poslúžila hudobná skupina z Banskej Bystrice, do programu prispeli aj domáce mládežnícke a detské telesá, tiež sa prihovorili pozvaní hostia. Medzi nimi aj sestra Viola Fronková, ktorá v rámci  osobného svedectva spomenula, že si tento rok pripomíname 70 rokov od prepustenia väznených farárov, medzi nimi aj bývalého br. generálneho biskupa P. Uhorskaia.
Za náš dištrikt pozdravil prítomných brat dozorca Peter Synak.
Viac z atmosféry Branča vo foto:

Zdieľať na sociálnych sieťach