Aktuality

Aktuality

Aplikácia Evanjelického spevníka

Milí bratia a sestry, pre epidemickú situáciu sa v kostoloch stále nemôžu požičiavať spevníky. Možno je to príležitosť vyskúšať spevník

Viac »
Aktuality

Národný tyždeň manželstva

Národný týždeň manželstva začína už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do nedele; tento rok je to v termíne 8.-14.

Viac »
Aktuality

Pomoc pre sociálne zariadenia

V Ý Z V A pre duchovných, predsedníctva a presbyterstvá cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Zariadenia sociálnych

Viac »