Zo života ZD ECAV

Zo života ZD ECAV

Sila Jednoty

100 rokov od vzniku Slovenskej evanjelickej jednoty. 24. 10.  2020 uplynulo 100 rokov od založenia Slovenskej evanjelickej jednoty. Jej vznik

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Žalm 84

Žalm 84 nádherným a precíteným spôsobom vyjadruje túžbu po spoločenstve s Bohom, radosť z prežívania Jeho blízkosti v chráme. Spieva

Viac »
Duchovní v ZD

Reformačný pozdrav

Ž 46, 7-8 7 Národy hučali a kráľovstvá sa zakolísali, vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. 8 Hospodin mocností

Viac »
Zo života ZD ECAV

Zvon-hlas srdca

V roku 1660 osadili v horskej dedinke Hodruša-Hámre-Kopanice do drevenej zvonice najmenší zvon. Jeho úlohou bolo oznamovať odchod zosnulých. Sedem rokov na

Viac »
Kázne a príhovory - texty

Služby Božie z Trnavy

V 19. nedeľu po Svätej Trojici vysielala RTVS 2  Služby Božie z cirkevného zboru Trnava. Kázal brat biskup Ján Hroboň.

Viac »
Zo života ZD ECAV

Zasadnutie Synody v Ružomberku

V priestoroch Dome Andreja Hlinku sa 10. októbra 2020 od 9:00 do 21:00 uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Evanjelickej cirkvi a. v.

Viac »