Zo života ZD ECAV

Zo života ZD ECAV

Služby Božie – Smrtná nedeľa

V nedeľu 21.3.2021 o 10,00h môžete sledovať aj na našej webstránke Pašiové služby Božie. Káže brat biskup Ján Hroboň. Čítanie

Viac »
Zo života ZD ECAV

Ekumenický SDM 2021 v Modre-Kráľovej

Pri príležitosti ekumenického Svetového dňa modlitieb (5.3.) sa aj v tomto roku v Evanjelickom kostole v Modre-Kráľovej uskutočnila ekumenická bohoslužba.

Viac »
Pozvánky

Psychologicko-pastorálne poradenstvo

Západný dištrikt ECAV na Slovensku v spolupráci s psychológom, psychoterapeutom a evanjelickým kňazom Radoslavom Naďom pre Vás pripravil psychologicko-pastorálne poradenstvo

Viac »
Zo života ZD ECAV

Smútočný oznam

Pán života a smrti si k sebe povolal svojho služobníka, brata farára Milana Hargaša vo veku 95 rokov. Rozlúčka  bude

Viac »
Zo života ZD ECAV

Smútočný oznam

8.1.2021 Pán života aj smrti odvolal z tejto časnosti brata farára Mgr. Vladimíra Macaláka.

Viac »
Zo života ZD ECAV

Smútočný oznam

S ľútosťou vám oznamujeme, že do večnosti odišla sestra VILMA KUBÍKOVA rodená Fričová,  manželka br. farára Milana Kubíka. Vyjadrujeme úprimnú

Viac »