Aktuality

V našej sekcii Dotácie a granty pribudla nová výzva NA PODPORU V OBLASTI INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ. Je určená aj pre registrované

VIAC »
Pozvánky

Štúdium na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta pozýva záujemcov študovať evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo spojenom magisterskom, magisterskom alebo doktorandskom

VIAC »
Pozvánky

Seminár – Sprevádzanie pozostalých

Seminár a následná prax podporných skupiniek je organizovaná pod záštitou Spoločenstva evanjelických žien. Seminár je určený pre ženy, ktoré majú skúsenosti

VIAC »
Pozvánky

Dám vám nové srdce!

Spoločenstvo evanjelických žien v Dunajsko-nitiranskom senioráte pozýva ženy na seniorátne stretnutie žien do cirkevného zboru LEVICE pod názvom Dám vám

VIAC »
Pozvánky

Biblická hodina pre ženy

Milé ženy, pozývame Vás na ďalšiu Biblickú hodinu SEŽ! PÔJDEM TAM, KAM TY…  Sestra farárka Mária Hroboňová z Lučenca nám

VIAC »