Biskupský úrad západný dištrikt ECAV na Slovensku - evanjelická cirkev

 • Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

  Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku, bola do úradu v evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Pukanci, v nedeľu 8. apríla 2018, slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková...

  viac info
 • Hosana – Ukrižuj ho!

  „Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom...“ S nadšením a s veľkou radosťou vítali v Jeruzaleme pred veľkonočnými slávnosťami Pána Ježiša.  Pri čítaní pašií na Kvetnú nedeľu...

  viac info
 • Svetový deň modlitieb v CZ ECAV na Slovensku Kremnica

  CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom dňa 1.3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktoré pripravili ženy zo Surinamu...

  viac info
 • Vzdelávací program ZD ECAV

  V dňoch 22. – 24. februára 2018 sa v Žiline uskutočnil tretí, a zároveň záverečný blok Vzdelávacieho programu ZD ECAV na Slovensku 2017 – 2018 na tému „Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách“, ktorý bol určený pre farárov a farárky v ECAV na Slovensku v činnej službe.

  viac info
 • 2. Evanjelický ples Myjavského seniorátu

  Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli opäť zúčastniť v poradí už 2. Evanjelického plesu Myjavského seniorátu, ktorý sa konal dňa 9. februára 2018 v Bukovci...

  viac info
 • Slávnostné služby Božie v Hnúšti

  V poslednú nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom, dňa 21.1.2018 sa uskutočnili slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti...

  viac info
 • Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách

  V dňoch 11. – 13. januára 2017 sa vďaka finančnej podpore z Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka (EKM) a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku konal vo Veľkom Slavkove v poradí už druhý blok Vzdelávacieho programu ZD ECAV na Slovensku 2017 – 2018 pre farárov a farárky v činnej službe s názvom „Špecifiká pomáhajúcich rozhovorov s ľuďmi v záťažových situáciách“. 

  viac info
 • Adventná SPK Zvolenského seniorátu v CZ Hrochoť

  Dňa 11.12.2017 sa na pôde nášho Cirkevného zboru Hrochoť, konala seniorálna pastorálna konferencia Zvolenského seniorátu...

  viac info

 


282164

21.4.2018
Úvodná stránka