Kategória galérie: Archív

Pastorálna konferencia ZD ECAV

V pondelok 25.4.2022, na pozvanie brata biskupa Jána Hroboňa, prišli do Zvolena duchovní nášho dištriktu, kde sa konala Pastorálna konferencia

Viac »

Seniorálny konvent HOS

V malom kostolíku v Hodruša Hámre kopanice sa v nedeľu 6.9.2021 uskutočnil seniorálny konvent Hontianskeho seniorátu. Viedla ho sestra seniorka

Viac »

Seniorálny konvent MYS

V nedeľu, 29.8.2021 v CZ Kostolné, v 13. nedeľu po Sv. Trojici sa konal konvent Myjavského seniorátu. Viedlo ho predsedníctvo

Viac »

Služby Božie v CZ Senica

Nedeľa 25. júla 2021 bola v Senici slávnostnejšia, ako inokedy. Tunajší Evanjelický a. v. cirkevný zbor sa lúčil so svojím

Viac »